Novosti

Žene u novoj ZPP – ususret Međunarodnom danu ruralnih žena koji se obilježava 15. listopada

Objavljeno:

Postizanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje položaja žena nije samo ispravan put, već je ključno za borbu protiv ekstremnog siromaštva, gladi i pothranjenosti”. Jeste li znali da se 15. listopada obilježava UN-ov Međunarodni dan ruralnih žena, događaj koji pokazuje i slavi bitan doprinos ruralnih žena razvoju?

O neprocjenjivom doprinosu ruralnih žena razvoju pročitajte više na poveznici.

Oko trećine poljoprivrednih gospodarstava diljem EU vode žene. Međutim, samo 4,2% žena voditeljica poljoprivrednih gospodarstava mlađe je od 35 godina. Stopa zaposlenosti žena u ruralnim područjima i dalje je znatno niža nego kod muškaraca u ruralnim područjima. Kao odgovor na ovu situaciju, EU je predana potpori poljoprivrednicama. Nadolazeća ZPP ima za cilj poboljšati rodnu ravnotežu: rodnu ravnopravnost i povećanje sudjelovanja žena u poljoprivrednoj djelatnosti. Zapravo, ovo je – po prvi put – dio ciljeva strateških planova ZPP-a. Više o toj temi možete pronaći ovdje.

Davanje istih prilika ženama kao i muškarcima moglo bi povećati poljoprivrednu proizvodnju za 2,5 do 4 posto u najsiromašnijim regijama svijeta, a broj pothranjenih ljudi mogao bi se smanjiti za 12 do 17 posto. Ipak, žene se suočavaju sa značajnom diskriminacijom kada je u pitanju vlasništvo nad zemljom i stokom, jednaka plaća, sudjelovanje u tijelima koja donose odluke i pristup resursima, kreditima i tržištu.

Uloga koju žene imaju u osiguravanju održivosti ruralnih kućanstava i zajednica, poboljšanju ruralnog života i općeg blagostanja, presudna je i sve se više prepoznaje. Žene čine značajan udio poljoprivredne radne snage, uključujući neformalni rad i obavljaju najveći dio neplaćene skrbi i kućanskih poslova u obiteljima i kućanstvima u ruralnim područjima. Daju značajan doprinos poljoprivrednoj proizvodnji, sigurnosti hrane i prehrani, upravljanju zemljištem i prirodnim resursima te izgradnji otpornosti na klimatske promjene.

Ovdje možete pronaći inspirativne priče ruralnih žena iz cijelog svijeta.

Ministarstvo poljoprivrede kontinuirano se bavi ovom problematikom te je doprinos poboljšanju položaja žena u ruralnim područjima ugradilo i u Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Strateškim je planom, između ostalog, propisana obveza od minimalno 40% žena u upravljačkom tijelu svake lokalne akcijske grupe (u odnosu na dosadašnjih 30%). Osim navedenog, Nacionalna ruralna mreža kontinuirano kroz svoj poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi akcijskih planova daje prednost pri financiranju pojedinih prioritetnih aktivnosti, gdje se ističu i aktivnosti s tematikom vezanom uz položaj žena u ruralnim područjima.

Tako je iz Poziva 2020. Nacionalne ruralne mreže financirana i izrada studije pod nazivom “Socioekonomske nejednakosti na relaciji selo – grad” Instituta za etnologiju i folkloristiku, koja uz ostalo sadrži i poglavlje pod nazivom “Rodna perspektiva u procjeni socioekonomskih nejednakosti ruralnih područja: položaj žena kao indikator društvenih promjena“. Radi važnosti tematike, autorice studije na trošak Nacionalne ruralne mreže bit će upućene na sudjelovanje na radionici Advancing gender equality in rural areas in the EU u Francusku u studenome 2022. godine, s koje će opsežnije izvješće biti objavljeno naknadno na web stranicama Mreže.

 

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020