Nacionalna ruralna mreža

O nama

Ažurirano:

Nacionalna ruralna mreža

Nacionalna ruralna mreža (NRM) djeluje kao platforma za umrežavanje i dijeljenje informacija o Programu ruralnog razvoja prema dionicima koji djeluju u ruralnim područjima ili su vezani uz ista. Članstvo u NRM je besplatno i neobavezujuće, a omogućava članovima međusobnu suradnju, podršku i umrežavanje sukladno jednakim ciljevima i interesima.

NRM djeluje na cijelom ruralnom području Republike Hrvatske, a čine ju Upravljački odbor NRM – sastavljen od predstavnika koje neposredno odabiru sami članovi, tajništvo NRM i članovi NRM.

Uspjeh NRM ovisi o svakom članu, prvenstveno interesu članstva za međusobnu razmjenu informacija, strukturiranom dijalogu i zajedničkom djelovanju u svrhu poboljšanja života i rada u ruralnim krajevima Lijepe naše.

Članstvo

Članstvo Mreže sastavljeno je od devet organizacijskih oblika – tijela državne uprave, stručne ustanove u poljoprivredi i ruralnom razvoju te njihove ustrojstvene jedinice,  jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave, regionalne i lokalne razvojne agencije, poljoprivredna gospodarstva, obrazovne i znanstvene institucije iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja te njihove ustrojstvene jedinice, udruge i komore vezane uz poljoprivredu i ruralni razvoj, lokalne akcijske grupe te ostale fizičke i pravne osobe čije aktivnosti su vezane uz poljoprivredu i ruralni razvoj, a koje mogu dati svoj doprinos razvoju boljih, uspješnijih i zdravijih ruralnih krajeva.

Pojedinci i organizacije koji žele postati članovi NRM mogu to učiniti vrlo jednostavno kroz sustav članstva na mrežnoj stranici clanstvo.mrr.hr popunjavanjem obrasca i davanjem privole za obradu osobnih podataka sukladno Uredbi (EU) 2016/679.

 

PRAVNA OSNOVA:

Ministarstvo poljoprivrede je temeljem članka 67. stavka 2. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“, broj 92/10, 172/10 i 124/11, 50/12) te Pravilnika o Mreži za ruralni razvoj („Narodne novine“, broj 67/2011), tijekom 2011. uspostavilo Mrežu za ruralni razvoj, koja djeluje na cijelom ruralnom području Republike Hrvatske. Mrežu čine članovi, jedinica za potporu mreži (Tajništvo mreže) i upravljački odbor. Mreža je sastavni dio/članica Europske mreže za ruralni razvoj (ENRD).

Nacionalna ruralna mreža uspostavljena je i djeluje temeljem:

Mreža nema pravnu osobnost (formu) već je ista platforma koja okuplja razne dionike koji djeluju ili se nalaze u ruralnim područjima te provodi određene aktivnosti u svrhu ostvarenja zadanih ciljeva.

CILJEVI:

Sukladno navedenoj regulativi ciljevi umrežavanja su:

  1. povećanje uključenosti dionika u provedbu Programa
  2. poboljšanje kvalitete provedbe Programa
  3. informiranje šire javnosti i potencijalnih korisnika o politici ruralnog razvoja i mogućnostima sufinanciranja projekata
  4. poticanje inovacija u poljoprivredi, proizvodnji hrane, šumarstvu i ruralnim područjima.

Članovi Mreže mogu biti tijela državne uprave, stručne ustanove u poljoprivredi i ruralnom razvoju, jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave, regionalne i lokalne razvojne agencije, poljoprivredna gospodarstva, obrazovne i znanstvene institucije iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, udruge i komore vezane uz poljoprivredu i ruralni razvoj, ostale fizičke i pravne osobe čije aktivnosti su vezane uz poljoprivredu i ruralni razvoj. Članstvo u Mreži je dobrovoljno i besplatno.

UPRAVLJANJE:

Sukladno Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. u poglavlju 17 navedeno je da Mrežu čine članovi, jedinica za potporu Mreži (u daljnjem tekstu: Tajništvo Mreže) i koordinacijsko tijelo (u daljnjem tekstu: Upravljački odbor). Nadalje, unutar Pravilnika o Mreži za ruralni razvoj navedeno je u članku 5. st. (1) da Mreža djeluje na cijelom ruralnom području Republike Hrvatske. Stavak (2) navedenog članka definira Mrežu koju čine: 1. Upravljački odbor Mreže, 2. tajništvo Mreže 3. članovi Mreže.

Temeljem Pravilnika ministar je Rješenjem od 15. studenog 2011. godine imenovao Upravljački odbor Mreže koji je prvu sjednicu održao 6. prosinca 2011. godine., čime je Mreža formalno započela sa radom.

U međuvremenu je sastav članova Upravljačkog odbora Mreže promijenjen, a zadnji važeći sastav je imenovan i potvrđen 7. prosinca 2021. godine. Sastav Upravljačkog odbora Mreže se nalazi ispod:

Mreža je na dan 13. studenoga 2020. imala 429 aktivnih članova , a prvotno se prijava u članstvo Mreže podnosila putem javnog poziva za podnošenje prijava za članstvo u Mreži, a naknadno putem web forme.

FINANCIRANJE:

Financiranje provedbe aktivnosti Mreže odvijaju se iz sredstava mjere 20 Tehnička pomoć podmjera 20.2 Podrška za osnivanje i upravljanje Nacionalne ruralne mreže u sklopu Programa ruralnog razvoja, odnosno iz alokacije koja je predviđena za aktivnosti Nacionalne ruralne mreže, a koja iznosi do 10% od alokacije za mjeru 20 „Tehnička pomoć“ sukladno Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine. Dokument temeljem kojeg se provode aktivnosti Mreže je Akcijski plan Mreže za ruralni razvoj koji je usvojen na sjednici Upravljačkog odbora Mreže za ruralni razvoj održane 27. travnja 2016. godine. i izmijenjen 18. listopada 2018. godine.

AKCIJSKI PLAN NACIONALE RURALNE MREŽE 2021.-2022.

Akcijski plan Nacionalne ruralne mreže 2021.-2022. je dokument u kojemu su opisane i navedene aktivnosti NRM za prijelazno razdoblje 2021.-2022. Važeći Akcijski plan nalazi se na dolje navedenoj poveznici:

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020