Članstvo

Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti za provedbu godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2020. godinu, prijave od 4. kolovoza

Objavljeno:

Temeljem članaka 52. i 52.a Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. (”Narodne novine” br. 91/19 i 37/20.) čelnik Upravljačkog tijela Programa ruralnog razvoja odobrava Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana Mreže za ruralni razvoj 2014. – 2020., godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2020. godinu koje će se sufinancirati sredstvima Mjere 20 »Tehnička pomoć« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020.

Svrha Poziva je provedba aktivnosti iz Akcijskog plana Mreže za ruralni razvoj 2014. – 2020. (dostupan na www.mrr.hr/o-nama/), godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2020. godinu, odnosno ostvarivanje ciljeva Nacionalne ruralne mreže (u daljnjem tekstu: Mreža).

Informacije o aktivnostima članova (uključujući datum održavanja, izvješća, fotografije, prezentacije i sl.) financiranim po ovom Pozivu bit će objavljene i javno dostupne u svrhu doprinosa ostvarivanju ciljeva Mreže.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore (u daljnjem tekstu: potpora) u ovom Pozivu iznosi 2.500.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelj je član Mreže koji zaključno s 3. kolovoza 2020. godine u 23:59:59 sati ima aktiviran korisnički račun. Detaljni uvjeti prihvatljivosti nalaze se u Pozivu.

Poziv možete pronaći ovdje.

Prijavu prijavitelj popunjava elektroničkim putem kroz korisnički račun na mrežnoj stranici Mreže (clanstvo.mrr.hr) te ju nakon ispisa vlastoručno potpiše, stavi žig (ukoliko je primjenjivo) te uz prateću propisanu dokumentaciju dostavi preporučenom poštom s povratnicom ili osobno u pisarnicu Ministarstva poljoprivrede na adresu Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, Odjel za razvoj promotivnih alata i ruralnu mrežu, prijava na Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana Nacionalne ruralne mreže, s napomenom – ne otvarati.

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020