CLLD

[Uspješna priča] LAG Mura-Drava

Objavljeno:

LAG Mura-Drava djeluje na području Međimurske i Koprivničko križevačke županije, broji 76 članova, a obuhvaća devet jedinica lokalne samouprave i to Grad Prelog, te općine Orehovica, Donji Kraljevec,  Goričan,  Sveta Marija, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Kotoriba i  Legrad.

LAG je raspisao ukupno sedam LAG natječaja vrijednih gotovo 9 milijuna kuna, a vezano za tip operacije 6.3.1., 4.1.1. i 7.4.1. na kojima je odabrano 62 projekta. U potpunosti su završila 24 projekta, 33 projekta su u provedbi, dok je pet korisnika odustalo od svojih projekata prije same provedbe.

Trenutno je raspisan osmi LAG natječaj i to za tip operacije 7.4.1. za koji su prijave u tijeku, a raspoloživa sredstva iznose 1.080.580,17 kn.

Od uspješnih projekata financiranim putem LAG natječaja, LAG Mura-Drava izdvaja OPG Hunjadi Dean iz Svete Marije koji bavi se biodinamičkom i ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom te u svom asortimanu imaju brojne proizvode od jabuka, oraha, heljde, prosa, pira, kukuruza i pšenice. U svojim voćnjacima izrađuju hotele za kukce i sade cvjetne biljke koje privlače oprašivače i druge korisne kukce te svoj rad baziraju na suradnji s prirodom i poštivanju iste.

Projekt koji je financiran kroz LAG natječaj za mjeru 6.3.1. je „Ulaganje u rekonstrukciju postojećeg objekta (adaptacija postojećeg objekta za preradu) te ulaganje u nabavu poljoprivredne mehanizacije i opremu“ u vrijednosti od 111.678,00 kn. Kroz ovaj projekt adaptiran je postojeći prostor za preradu, nabavljeni su: rabljeni rotodrljača, gruber, prskalica za primjenu biodimnamičkih preparata, dehidrator te novi mlin, preša, pasterizator, inox bačve, kadica za pranje voća, peć.

Sve provedene aktivnosti dokazuju da korisnik ima jasnu viziju i da prepoznaje dodanu vrijednost proizvoda koja se dobije preradom te da se i s iznosom koji nije jako velik može napraviti mnogo toga te uvelike unaprijediti poljoprivredno gospodarstvo.

Kada smo čuli da LAG raspisuje natječaj istog trena smo imali jasnu viziju što i kako bismo na svom poljoprivrednom gospodarstvu željeli unaprijediti. Kako nam je iznimno stalo do kvalitete naših proizvoda te se trudimo da svaki korak u proizvodnji ima naš „dodir“ prijavljenim projektom željeli smo unaprijediti vlastitu proizvodnju i olakšati sam proces na način da više ne moramo preradu raditi kod uslužnih prerađivača. Svi koraci, od prijave do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu odrađeni su uz potporu LAG-a te nije bilo nikakvih problema. Sada kada je cijeli proces proizvodnje zaokružen na našem gospodarstvu sigurni smo u kvalitetu svojih proizvoda te je zadovoljstvo kupaca još veće, a to nam je neizmjerno važno.“

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020