AKIS

Uključite se na virtualni HUB “Društveno korisno učenje u službi ruralnih zajednica”

Objavljeno:

Rural 3.0 Hub mjesto je za centraliziranu razmjenu znanja i umrežavanje između sveučilišnih nastavnika i dionika ruralne zajednice. I javni i privatni partneri s ruralnog područja i visokoškolske ustanove mogu ga koristiti kao uslugu povezivanja kako bi ponudili svoju stručnost ili naveli svoje potrebe.

Hub sadrži otvorene obrazovne resurse (namjenski transnacionalni akademski modul s tečajevima o socijalnom poduzetništvu, materijalima za obuku u zajednici i digitalnim alatima za suradnju i učenje) koji se mogu lako i otvoreno dijeliti, kao i prilagoditi individualnim potrebama.

Virtualni HUB je nastao kao rezultat trogodišnjeg ERASMUS+ KA2 projekta Rural 3.0: Service-learning for the rural development (RURASL) koji podupire modernizaciju europskog visokog obrazovanja kroz transnacionalni nastavni plan i program temeljen na inovativnom pristupu podučavanju koji odgovara na potrebe ruralnih zajednica. Cilj projekta je potaknuti društveno poduzetništvo visokoškolskih ustanova, nastavnog osoblja i ruralnih entiteta.

Više o projektu možete pronaći na poveznici.

Projekt je iznjedrio nekoliko rezultata a to su:

1. Analiza potreba ciljnih skupina (studenata, ruralnih partnera i njihovih korisnika) temeljena na višemjesečnom istraživanju u specifičnim regijama Portugala, Španjolske, Italije, Hrvatske, Austrije, Njemačke, Nizozemske i Litve;

2. Baza podatakavirtualni HUB koji spaja visokoškolske ustanove i ruralne partnere;

3. Internacionalni akademski kurikulum “Društveno-korisno učenje i socijalno poduzetništvo u ruralnom području

4. Vodič za ruralne partnere za provedbu društveno-korisnog učenja i socijalnog poduzetništva

5. Rural service-learning MOOC (Massive open on-line course)

 

Projekt RURASL predstavljen je i na Rural Vision Week 2021 u organizaciji ENRD i EK kao jedan od inovativnih projekata koji doprinosi razvoju europskog ruralnog prostora.

Hrvatski partneri su Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i LAG 5. U sklopu provedbe društveno korisnog učenja studenti Informacijskih znanosti organizirali su Malu školu robotike za djecu i informatičke tečajeve za odrasle na području poluotoka Pelješca i otoka Korčule.

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020