Novosti

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Neretva

Objavljeno:

Područje LAG-a Neretva pripada Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a čine ga ukupno 7 gradova i općina: gradovi Metković, Opuzen, Ploče  te općine Kula Norinska, Pojezerje Slivno i Zažablje. Područje LAG-a Neretva ima površinu od 412.57 km2 ili 23,15% površine Dubrovačko – neretvanske županije te u svom sastavu broji 56 naselja. Prema popisu stanovništva 2011. godine na području LAG-a Neretva živi 35.672 ili gotovo 30% ukupnog stanovništva Dubrovačko-neretvanske županije.

LAG Neretva osnovana je 17.12.2012. godine kao nastojanje ruralnih gradova i općina u dolini Neretve za primjenu procedura LEADER pristupa. Pravni status LAG-a NERETVA je udruga građana čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, lokalne javne ustanove poput škola, predstavnici lokalnog poslovnog sektora te udruge građana s područja doline Neretve.

Specifičnost područja LAG-a Neretva je u tome što je to područje glavno poljoprivredno područje čitave Dubrovačko-neretvanske županije u kojoj je ključno voćarstvo, prvenstveno uzgoj citrusa (pretežito mandarina), a istovremeno i osjetljivo područje zbog ihtiološko-ornitološkog rezervata u jugoistočnom dijelu delte, a pretežito je i NATURA 2000 područje. Dodatna specifičnost područja je i bogatstvo kulturno-povijesne baštine područja LAG-a, što je rezultat burne povijesti obilježene grčkom i rimskom kolonizacijom te prepletanjem različitih utjecaja tijekom povijesti (crkveni redovi, Iliri, Venecija, Dubrovačka Republika i dr.).

Vizija LAG – a glasi da je„LAG Neretva područje konkurentne poljoprivrede, malog i srednjeg gospodarstva, očuvane kulturne baštine, poduzetnih i sposobnih stanovnika te područje ugodno za rad i življenje“.

Vizija LAG a usko je vezana i uz glavni cilj LAG Neretve, koji se ogleda kroz postizanje integriranog razvoja zajedničkog gospodarskog i društvenog prostora, temeljenog na razvoju konkurentne poljoprivrede, poduzetništva, turizma, čime bi se revitalizirao ruralni prostor te podigla razina kvalitete života lokalnog stanovništva. Pri ostvarenju navedenih ciljeva posebna pozornost posvetit će se zaštiti prirode te bogate kulturno-povijesne baštine i održivom razvoju područja, a koji predstavlja odgovoran odnos prema prirodnim resursima, što je ujedno i prilika za opstanak budućih generacija koje će očuvati naslijeđene prirodne ljepote i tradicijske vrijednosti koje ih čine jedinstvenima, a istodobno pridonijeti gospodarskom razvoju čitavog područja LAG-a.

Kroz Lokalnu razvojnu strategiju (LRS) LAG-a Neretva za razdoblje 2014.-2020. definirani su sljedeći razvojni ciljevi:

  •   razvoj konkurentne, održive i tržišno orijentirane poljoprivredne proizvodnje
  •   jačanje diversifikacije gospodarstva
  •   poboljšanje kvalitete življenja, zaštite okoliša i jačanje uloge LAG-a.

Za provedbu strategije je, iz sredstava javne potpore Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u sklopu Mjere 19, osigurano 7.669.450,02 kuna. Dodijeljenim sredstvima, između ostalih aktivnosti, moći će se sufinancirati potpore malim gospodarstvenicima, ulaganja  u preradu, marketing i /ili razvoj poljoprivrednih proizvoda, ulaganje u malu lokalnu infrastrukturu (dječja igrališta, pješačke staze, planinarski domovi…), ulaganja u nepoljoprivredne djelatnosti te ostale mjere određene LRS-om. Važno je za istaknuti kako je LAG Neretva u proteklom razdoblju jedan od najuspješnijih LAG – ova u Hrvatskoj koji je proveo IPARD Mjeru 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“, te se u konačnici smjestio na visoko šesto mjesto rang ljestvice uspješnosti.

U LAG-u Neretva posebno su ponosni smo na inicijativu „Neretvi za dar“ odnosno inicijativu KRATKIH LANACA PRODAJE mandarina koja je pokrenuta 2014. godine u (rekordna godina po prinosu mandarine) uz veliku organizacijsku pomoć AGRA-e (Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije) i svih LAG-ova iz Hrvatske.

Takav vid prodaje se nastavio i u idućim godinama što pokazuje snagu i inovativnost LEADER pristupa i postupanja po njegovim načelima, a kao reakcija na problem koji je zadesio pojedino područje te pomoć LAG-a u okviru svojih mogućnosti i područja djelovanja.

Od samog osnutka LAG-a Neretva, članovi, volonteri i zaposlenici sudjelovali su na brojnim edukacijama, stručnim skupovima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, a u svrhu ojačavanja ljudskih kapaciteta te animaciji lokalnog stanovništva za sudjelovanjem u radu i aktivnostima koje provodi LAG.

LAG Neretva je i član Hrvatske mreže za ruralni razvoj (HMRR), organizacije koja povezuje sve dionike civilnog društva u Republici Hrvatskoj u svrhu zajedničkog djelovanja, partnerstva i prijenosa znanja s vizijom poboljšanja uvjeta za kvalitetan život u ruralnim područjima.

U svom budućem djelovanju, kao i do sada, LAG Neretva posebnu pozornost posvetit će animaciji lokalnih dionika i njihovoj edukaciji kako bi zacrtani i definirani ciljevi Lokalne razvojne strategije LAG-a Neretva bili što uspješnije postignuti.

Više o samom LAG-u, natječajima LAG-a kao i o svim aktivnostima možete pronaći  OVDJE

 

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020