Novosti

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Marinianis

Objavljeno:

LAG Marinianis nastao je kao rezultat provedbe IPA programa prekogranične suradnje Mađarske i Hrvatske Zajednička regionalna i ekonomska strategija razvoja područja Slatina-Szgitevar. Iz ove suradnje dionici slatinskog kraja stekli su osnovna znanja potrebna za provedbu LEADER pristupa EU te je stvorena zajednička razvojna strategija. LAG je osnovan je 11. studenog 2011. godine, a po svome ustrojstvu je neprofitna udruga koja trenutno broji nešto više od 60 članova. Osnivači su jedinice lokalne samouprave, gospodarski subjekti, javne ustanove i fizičke osobe s područja grada Slatine i okolnih pet općina, Nova Bukovica, Sopje, Čađavica i Voćin. Obuhvaća područje od 747,38 četvornih kilometara, a broji 22 168 stanovnika u 70 naselja.

Osnovni ciljevi koje LAG Marinianis nastoji postići su osiguravanje protoka informacija i transfera znanja, razvijanje sinergije i umrežavanja dionika, multisektorsko planiranje ukupnog razvoja područja udruge, iskorištavanje i razvijanje postojećih potencijala za ruralni razvoj, dugoročno ostvarivanje održivog razvoja, jačanje financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja, pripreme područja udruge za korištenje strukturnih fondova EU, briga o infrastrukturnom, ekološko-socijalnom, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom razvoju u širem ruralnom području Virovitičko-podravske županije. LAG  aktivno sudjeluje i surađuje sa Gradom Slatinom i Udruženjem obrtnika Grada Slatine u organizaciji i održavanju tradicionalnog Slatinskog sajma obrtništva, poduzetništva, tradicije i kreativnosti.

Istaknut ćemo neke od aktualnih projekata i natječaja koje LAG Marinianis provodi. Nedavno je održana početna konferencija projekta LAGam – Lokalna akcijska grupa – aktivni mladi. Projekt je odabran u pozivu na podnošenje projektnih prijedloga u sklopu Podrške programima usmjerenim mladima, provodi se 18 mjeseci, a vrijednost mu je 660.856,13 kuna. Partneri na projektu su, uz LAG-a Marinianis, LAG Bosutski niz, Općina Čađavica i Općina Sopje. Cilj projekta je povećati socijalnu uključenost mladih na lokalnoj razini s područja LAG-a Marinianis i LAG-a Bosutski niz. Najveći problem na području provedbe projekta iskazan je kroz socijalnu isključenost i nezainteresiranost mladih te nedovoljna raznolikost sadržaja u lokalnoj zajednici koji nisu prilagođeni mlađoj generaciji. Projektom je obuhvaćena ciljana skupima od 15 do 29 godina, a u planu je educirati 150 mladih osoba kroz edukacije PCM-a, ECDL-a, njemačkog i engleskog jezika, pripremu za državnu maturu, voditelja seljačkog gospodarstva, edukacija – mladi i EU fondovi, prevencije nasilja te radionicom CLLA-a. Projektom će se implementirati društvena oprema – solarne klupe koje će biti postavljene na područjima partnera, tj. u Sopju i Čađavici. Projekt će riješiti socijalnu isključenost i nedostatak vještina potrebnih mladim osobama pri zapošljavanju, kao i osmišljavanje kvalitetnog provođenja njihovog slobodnog vremena.

LAG Marinianis je od svojih početaka kao partner provodio projekte Europskog socijalnog fonda, tako je projekt Bottom-up prijavila VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije s partnerima LAG Papuk, LAG Marinianis i LAG Karašica te Regionalnom razvojnom agencijom Slavonije i Baranje. Vrijednost projekta je 141.268,53 eura, a sufinanciran je sredstvima iz poziva Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II iz Europskog socijalnog fonda. Udruga osoba s invaliditetom Slatina u partnerstvu s LAG-om Marinianis i Gradskim društvom Crvenoga križa Slatina provodila je projekt Pomoć nevidljivim građanima. Ukupna vrijednost projekta je 220.573 eura, od kojih je EU iz Europskog socijalnog fonda osigurala 90 %, a preostali iznos osigurali su Ured za udruge Vlade RH i Udruga osoba s invaliditetom Slatina. Za potrebe prijevoza osoba u kolicima i teže pokretnih osoba iz projekta je nabavljeno prilagođeno kombi vozilo vrijedno 23.000 eura koje je povećalo njihovu mobilnost. Usluge kontinuirane pomoći u kući i na okućnici koristilo je više od stotinu korisnika tijekom 15 mjeseci na području grada Slatine i općina Čađavica, Sopje, Mikleuš, Nova Bukovica i Voćin. Zaposleno je ukupno 12 osoba, od toga sedam žena za pomoć i njegu u kući, tri muške osobe za poslove na okućnicama korisnika i dvije osobe na provedbi projekta. Iskustvo LAG-a Marinianis u provedbi Europskog socijalnog fonda i potrebe na terenu potaknulo ga je da se prijavi i na projekt Zaželi. Projekt je vrijedan 2.600.000,00 kuna.

LAG je savjetovanjima pomogao u prijavama na 216 projekata (za tipove operacija 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima, 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta, 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu i podmjeru 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka u sklopu Programa za ruralni razvoj Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.) od kojih su dodijeljena sredstva u iznosu od 31.000.000,00 kuna.

Prvi projekt na području Grad Slatine koji se realizira iz Programa ruralnog razvoja odnosi se na tip operacije 7.2.2. Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta. Projekt je kandidirao Grad Slatina u suradnji s LAG-om Marinianis, a odobreni iznos bespovratne potpore iznosi 7.196.774,38 kuna, od toga su 85 % EU sredstva iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i 15 % potpora iz Državnog proračuna RH. Ovim projektom izgradit će se asfaltna cesta do naselja Golenić, duljine 1,46 km, koje je jedino od 14 slatinskih prigradskih naselja do sada bilo spojeno šumskom brdskom makadamskom cestom sa susjednim Ivanbijegom i Slatinom te će se osigurati kvalitetna prometna povezanost svih naselja s gradskim središtem Slatinom, kao i normalni uvjeti za život i rad stanovnika Golenića. Boljom pristupačnošću ovom dislociranom naselju osigurat će se i mogućnost razvoja lovnog i kontinentalnog turizma kako bi se iskoristili potencijali prirodnog šumskog okruženja. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je početkom ove godine donijela odluku o dodjeli sredstava LAG-u Marinianis u visini od najviše 7 406 722 kuna za provedbu podmjere 19.2 Provedba operacija unutar CLLD strategije, Podmjere 19.3 Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a i Podmjere 19.4 Tekući troškovi i animacija unutar Mjere 19 Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vostvom zajednice). Gotovo 7 i pol milijuna kuna će za svoje projekte moći povući razne udruge, poljoprivrednici, odnosno sve zainteresirane osobe koje se nalaze pod ingerencijom LAG-a Marinianis.

LAG je 21. ožujka 2018. godine prvi u Virovitičko-podravskoj županiji objavio LAG natječaj za tip operacije 2.2.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. LAG je Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju podnio zahtjev za izmjenu strategije te povećanje alokacije sredstava za tip operacije 2.2.1. u sklopu kojeg će LAG Odluke o dodjeli sredstava dodijeliti za 19 malih poljoprivrednih gospodarstava.

Dana 25. srpnja 2018. godine objavljen je LAG natječaj za tipove operacije 3.1.1. Poboljšanje društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Rok za podnošenje prijava počinje teći od 13. kolovoza 2018. godine, a završava 28. rujna 2018. godine. Ukupni iznos raspoloživih sredstava u ovom natječaju iznosi 2.519.387,31 kuna.

Više informacije o projektima, natječajima i radu LAG-a Marinianis možete pronaći ovdje.

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020