Novosti

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Petrova Gora

Objavljeno:

Lokalna akcijska grupa „Petrova Gora“ je osnovana 17.03.2010. godine s ciljem sudjelovanja u poticanju ruralnog i regionalnog razvitka te radi provedbe programa i projekata koji doprinose održivom i ruralnom razvoju.

LAG „Petrova Gora“ nalazi se u središnjoj Hrvatskoj i obuhvaća općine Barilović, Krnjak i Vojnić koje administrativno pripadaju Karlovačkoj županiji te općine Gvozd  i Topusko koje administrativno pripadaju Sisačko – moslavačkoj županiji. Površina na kojoj se proteže LAG iznosi 938,77 kilometara kvadratnih što predstavlja 1,66 % kopnenog teritorija Republike Hrvatske, odnosno 9,2 % teritorija Sisačko – moslavačke županije i 14,6 % teritorija Karlovačke županije. Stanovništvo LAG-a živi u 155 naselja u 5 općina. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine na području LAG-a živi 15 694 stanovnika. Posljednjih godina zabilježena je povećana depopulacija koja predstavlja najznačajniji problem održivosti cijelog područja.

Područje LAG-a karakterizira bogatstvo prirodne i kulturne baštine koje se rasprostire na mikroregiji Kordun koja predstavlja prije svega etnokulturnu regiju. Osobitost LAG-a je visoko vrijedna biološka raznolikost i prirodna baština čiji su dijelovi radi svog međunarodnog značaja uvršteni u međunarodnu mrežu prirodne baština NATURA 2000. Daljnju zemljopisnu specifičnost karakterizira Petrova Gora s najvišim vrhom Petrovcem na 512 metara nadmorske visine, brdovitost terena, krško podzemlje sa špiljskim sustavom, krške rijeke te termalni izvori vode.

Na području LAG-a dominiraju prerađivačka industrija te poljoprivreda i šumarstvo koji ukazuju na razvijenost primarnog sektora. Prateći sektori su građevinarstvo i trgovina. Od obrta su najzastupljenije usluge, slijede proizvodni obrti, ugostiteljstvo, prijevozništvo i trgovina. Ne bilježi se postojanje tradicionalnih obrta.

Predsjednik LAG-a „Petrova gora“ je gospodin Dražen Peraković, načelnik općine Barilović.

LAG „Petrova Gora“ je u pravom smislu riječi zaživio tek krajem 2013. godine, točnije od veljače 2014. godine, potpisivanjem Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa.  LAG – u je odobreno 900.000,00 kuna za financiranje troškova unutar provedbe Mjere 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“ za 2014. i 2015. godinu. Odobreno je 450.000,00 kuna po godini – 200.000,00 za financiranje troškova unutar Podmjere 1 „Stjecanje vještina, animiranje stanovnika LAG područja“, te 250 000,00 kuna unutar Podmjere 2 „Provedba lokalnih razvojnih strategija“.

Pregled aktivnosti LAG –a za razdoblje siječanj 2014. – kolovoz 2018:

 •  Sklopljen Ugovor s Ministarstvom socijalne politike i mladih u iznosu 91.853,00 kuna za financijsku potporu projekta pod nazivom I4F – „Investment for the Future“ („Investicija u budućnost“)- u projekt uključeno 8 mladih s područja LAG-a
 •  Iznos odobrenih sredstava za provedbu Podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“ – 265.604,50 kn
 •  Iznos odobrenih sredstava za provedbu Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ – 5.089.664,00 kuna
 •  Izdano 13 pisama preporuke za prijavitelje na natječaje u okviru IPARD programa
 •  Održano 65 edukacijskih/animacijskih radionica
 •  1453 prisutnih korisnika na radionicama
 •  Održane 3 manifestacije s 330 sudionika
 •  Provedeno 240 individualnih savjetovanja o mjerama Programa ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu:PRR).

Djelatnici LAG-a „Petrova Gora“ kontinuirano su  pružali  podršku korisnicima PRR 2014. – 2020. s područja LAG obuhvata vezano uz prijave na nacionalne natječaje animacijom, stručnim savjetovanjem, skeniranjem dokumentacije, podnošenjem zahtjeva za potporu/isplatu te kontrolom na terenu nakon slanja istog do trenutka potpisivanja Sporazuma o Suradnji. Nakon toga se podrška odnosi na individualna savjetovanja i animacijske aktivnosti. Održane su radionice na kojima su se mladi ljudi s područja LAG-a obučili za izradu poslovnih planova za mjere iz PRR.

Lokalna razvojna strategija LAG-a „Petrova Gora“  za razdoblje 2014. – 2020. u vrijednosti usvojena je 30.03.2016. godine. 09.08.2017. podnesen je prijedlog izmjene odabrane LRS Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju radi usklađivanja s proceduralnim okvirom navedenim u Pravilniku za provedbu podmjere 19.2., 19.3. i 19.4.  , smanjenja odobrenih sredstava u odnosu na predviđena u LRS  te zbog kašnjenja u provedbi. 01.12.2017. godine na sjednici Izborne skupštine LAG-a „Petrova Gora“  donesena je Odluka o usvajanju izmjena LRS. Izmjene se odnose na procedure vezane uz usklađivanje postupka odabira projekata na razini LAG-a te tehničke i tiskarske ispravke , usklađivanje odobrenih sredstava s planiranima kroz smanjenje jednog tipa operacije uz poboljšane pokazatelje. Nakon analize nacionalnih natječaja za tri tipa operacije koji su sukladni s tipovima operacija iz LRS LAG-a „Petrova Gora“ i zbog promjena uvjeta prihvatljivosti postoji mogućnost da se početkom 2019. godine pokrene još jedna izmjena LRS.

Aktualne aktivnosti:

 • Dana 26.02.2018. godine objavljen je prvi LAG natječaj iz LRS LAG-a za tip operacije 1.3.1. „Razvoj i unaprjeđenje poslovanja malih poljoprivrednika, a koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. Ukupni iznos raspoloživih sredstava u Natječaju iznosi 1.112.820,00 kuna. Visina potpore po nositelju projektne prijave iznosi 15.000 eura, odnosno 111.282,00 kuna. Za potrebe informiranja i pripreme potencijalnih prijavitelja održane su 2 radionice. Zaprimljeno je 9 projektnih prijava. Sve su pozitivno ocijenjene od strane Ocjenjivačkog Odbora te su za svih 9 prijava donesene pravomoćne Odluke o odabiru projekata od strane Upravnog odbora LAG-a.
 • Održani su animacijski sastanci s predstavnicima JLS-a s područja LAG-a oko prijave na projekte za tip operacije 8.5.2 kako bi se stvorila integrirana ponuda u sektoru rekreacijske i zdravstvene funkcije šuma promovirajući  prirodna bogatstva LAG-a.
 • Održane radionice s poljoprivrednicima iz mljekarskog sektora na temu proizvođačke organizacije (prisustvovalo je 40-ak  poljoprivrednika s područja Karlovačke županije).
 •  Održane su radionice za Podmjeru 6.3.  – 3. natječaj te je predstavljen Program za financiranje projekta lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Više informacija možete pronaći OVDJE

 

Veljača 2015. – predavanje u Vojniću – u suradnji sa Savjetodavnom službom Karlovačke županije na temu ZPP – prisutno stotinjak sudionika

Travanj 2015. – u suradnji s Hrvatskim šumama Karlovac održane su animacijske radionice „Čuvajmo, učimo i rastimo zajedno“ namijenjene djeci osnovnih škola; Učenici  viših razreda osnovnih škola s područja LAG – a prikupljali su zrnatu hranu koja služi za dohranu divljači u Državnom Lovištu Petrova Gora. Pobjednički razred iz svake škole je posjetio Lovački Dom Muljavu gdje im je održana škola u prirodi. Također su održane i  radionice „Naša šuma, naše polje – naše bolje sutra“ namijenjene poljoprivrednicima i vlasnicima šuma i šumskog zemljišta

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020