CLLD

Javni poziv na projekt suradnje LAG-ova

Objavljeno:

LAG Kvarnerski otoci kao Glavni partner u suradnji s LAG-om Sjeverna Bilogora (Partner 1) raspisuje otvoreni poziv za pronalazak Partnera (Partner 2) u provedbi projekta suradnje u sklopu Podmjere 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a.

Svi uvjeti i pravila su propisani Natječajem za provedbu podmjere 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” – provedba tipa operacije 19.3.2. “Provedba aktivnosti projekta suradnje”.

Prihvatljivi korisnici:

  • Odabrani LAG-ovi unutar podmjere 19.2
  • Lokalno, javno –privatno partnerstvo u ruralnom ili urbanom području koje provodi neki oblik lokalne razvojne strategije sukladno članku 44. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

Ako je lokalno partnerstvo koje provodi neki oblik lokalne razvojne strategije, sukladno članku 44. stavku 2. Uredbe (EU) br.1305/2013, izvan područja Unije, isti se mora nalaziti na ruralnom području.

Tematska područja projekta suradnje:

LAG Kvarnerski otoci: Jačanje razvoja nepoljoprivrednih djelatnosti na ruralnom području posebno u području mreže NATURA 2000 na inovativan način. Razmjenom znanja i vještina LAG planira pružiti potporu razvoju nepoljoprivrednih djelatnosti, posebno selektivnih oblika turizma na PG-ima, usmjerenih prema revitalizaciji ruralnih domaćinstava te maksimizirati uključivanje mladih u provedbene aktivnosti. Također, LAG će poticati razvoj generacijskog dijaloga u cilju održivog korištenja ruralne obiteljske baštine u kontekstu mogućnosti koje se pružaju u zaštićenim prirodnim područjima, područjima s razvojnim ograničenjima te područjima NATURA 2000 u razvoju aktivnosti sukladnih iskazanim prioritetima LRS u razvoju cjelogodišnjeg turizma. LRS posebno naglašava potrebu implementacije inovativnih pristupa u provedbi aktivnosti usmjerenih smanjenju sezonalnosti turizma u RH i revitalizaciji ponude unutrašnjosti otoka. U okviru ovog projekta LAG će posebnu pažnju posvetiti primjeni mjera zaštite okoliša i energetske samoodrživosti.

LAG Sjeverna Bilogora: Promovirati prepoznatljivost i očuvanje kulturne baštine te tradicionalnih proizvoda, posebno onih sa zaštićenih područja i područja mreže NATURA 2000. Umrežavanjem s LAG-ovima na među teritorijalnoj razini želi se razmijeniti iskustvo o dostupnim aktivnostima očuvanja kulturne baštine te tradicionalnih proizvoda, odnosno na koji način se te aktivnosti provode na područjima drugih LAG-ova. Također, projekti suradnje vezani uz navedeni cilj koristit će promociju kulturne baštine i tradicionalnih proizvoda kako bi se osigurala prepoznatljivost područja LAG-a i poticanje ruralnog turizma.

Projektne aktivnosti:

  • održavanje radionica na području LAG-ova s temom nematerijalne kulturne baštine i tradicijske hrane za LAG-ove i širu javnost područja LAG-a u suradnji s KUD-ovima, udrugama i ostalim stručnjacima. Radionice će upoznati goste iz partnerskih LAG-ova s baštinom i tradicijskom hranom područja, a domaće stanovništvo dobit će priliku uvesti novosti u svoje poslovanje jer će, također, naučiti nešto novo, podsjetiti se na svoje djetinjstvo i na drugi način (inovacija) primijeniti nešto staro
  • fotografiranje i snimanje (audio i video) nematerijalne kulturne baštine (usmene predaje, folklorno stvaralaštvo, tradicionalne pučke vrednote, …) i tradicijske hrane
  • izrada digitalne škrinje – web stranice na koje bi postavili sve foto i video materijale kako bi bili dostupni svima kao motivacija i inspiracija za poslovanje (dodana vrijednost OPG-ovima), jedno mjesto za pretraživanje baštine projektnog područja i starih recepata te očuvanje od zaborava
  • izrada priručnika za vrtiće, tj. odgajateljice i ostalo stručno osoblje – izrada priručnika nematerijalne kulturne baštine (nošnje, nakit, frulice od drveta, …) i tradicijske hrane s uputama koje bi vrtići uključili u svoj kurikulum. Izrada tiskanog priručnika za sve vrtiće s projektnog područja (tiskati po dva priručnika za svaki vrtić) i postavljanje priručnika na web kako bi bio dostupan svima. Vrtići će obrađivati baštinu i tradicijsku hranu s područja svih partnera u svrhu upoznavanja drugih područja, usporedbe života, promocije i očuvanja.

 

Za više informacija o Projektu suradnje javite se na e mail: antonija@kvarnerski-otoci.hr

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020