CLLD

Europska komisija objavila pokretanje inicijative Ruralni pakt, kao jednog od važnih elemenata i doprinosa “Dugoročnoj viziji za ruralna područja”

Objavljeno:

30. lipnja 2021. Europska komisija usvojila je svoju komunikaciju „Dugoročna vizija za ruralna područja EU – prema jačim, povezanijim, otpornijim i prosperitetnijim ruralnim područjima do 2040.“. Komunikacija uvodi i novu inicijativu, Ruralni pakt, čiji je cilj „mobilizirati javna tijela i dionike da djeluju u skladu s potrebama i težnjama stanovnika ruralnih krajeva“. Te su težnje opisane kroz deset zajedničkih ciljeva, koji su proizašli iz opsežnih participativnih konzultacija i procesa uključivanja dionika.

 

Ruralni pakt će osigurati zajednički okvir za angažiranje i suradnju na razini EU, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Potpredsjednica Šuica, povjerenik Wojciechowski i povjerenik Ferreira uputili su otvoreni poziv na raspravu o Ruralnom paktu. Pozivaju sve zainteresirane da daju svoj doprinos ciljevima Dugoročne vizije i sudjeluju u razvoju i provedbi Ruralnog pakta, a Komisija će potaknuti razmjenu ideja i najboljih praksi na svim razinama.

Na temelju provedenih opsežnih konzultacija s građanima i ruralnim dionicima, Dugoročna vizija za ruralna područja EU-a identificira izazove i ističe neke od najperspektivnijih mogućnosti koje su dostupne ruralnim područjima. Uz potporu Ruralnog pakta i Ruralnog akcijskog plana EU koje je pokrenula Komisija, dugoročna vizija ima za cilj učiniti ruralna područja EU-a jačima, povezanijima, otpornijima i prosperitetnijim.

Više informacija o Dugoročnoj viziji za ruralna područja možete pronaći ovdje.

Između prosinca 2021. i lipnja 2022. godine, ključni dionici mogu se pridružiti zajednici Ruralnog pakta i podijeliti razmišljanja i ideje o njegovoj provedbi i razvoju. U lipnju 2022. godine planirana je konferencija na temu Ruralnog pakta koja će ujedno biti prilika za sakupljanje i objedinjavanje svih doprinosa i definiranje aktivnosti koje treba poduzeti za uspješnu provedbu.

Pozivamo i vas da se pridružite zajednici Ruralnog pakta i sudjelujete u raspravi o razvoju i provedbi Pakta, u svoje osobno ime ili u ime vaše organizacije, ispunjavanjem OBRASCA na ovoj poveznici.

 

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020