Novosti

Pojašnjenje Ugovora o poslovnoj suradnji za provedbu tipa operacije 16.1.1

Objavljeno:

Objavljeni prijedlog predloška Ugovora o poslovnoj suradnji objavljen na stranicama Agencije za plaćanja nije obvezujući. Znači, to je predložak koji se može mijenjati i prilagođavati potrebama pojedinog korisnika. Npr. zbog bojazni da u posljednji trenutak neki partner odustane ili bude spriječen potpisati Ugovor a i dalje su zadržani uvjeti prihvatljivosti Operativne skupine, u Ugovor se može dodati odredba: „Partnerima Operativne skupine smatraju se samo oni koji su potpisali ovaj Ugovor i ovjerili svoj potpis kod javnog bilježnika.“ Na taj način nije ugrožena prijava Operativne skupine na natječaj, uz uvjet da su zadovoljene i druge odredbe Pravilnika i Natječaja.

Dakle, Ugovor o poslovnoj suradnji mora sadržavati elemente navedene u članku 9., stavku 2.  Pravilnika, ali može sadržavati i druge odredbe za koje korisnik smatra potrebnima.

Ugovor o poslovnoj suradnji mora sadržavati najmanje sljedeće:

a) naznaku tipa operacije za koji se podnosi zahtjev za potporu

b) naznaku projektne ideje/projekta radi čijeg ostvarenja se sklapa Ugovor o poslovnoj suradnji

c) naznaku odgovorne osobe operativne skupine i ostalih part­nera koji čine operativnu skupinu

d) interne procedure i način upravljanja zadacima kojima se osigurava transparentnost u radu i donošenju odluka te izbjegava sukob interesa

e) broj računa odgovorne osobe operativne skupine.

U predlošku Ugovora, u Prilogu 1, navedeno je da Interne procedure moraju sadržavati „način financiranja: (opisati način financiranja Projekta te točno navesti razmjerni dio potpore po pojedinom partneru, udio/iznos)“. Ovdje treba navesti samo okvirne odredbe, što je uloga pojedinog partnera i njegov doprinos provedbi projekta koji će se provoditi kroz tip operacije 16.1.2. Nije potrebno navoditi točne udjele/iznose, to će se napraviti pri prijavi za TO 16.1.2.

Potpisi ugovornih strana Ugovora o poslovnoj suradnji moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika.

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020