Pristupačniji uvjeti nove kreditne linije: „Obrtna sredstva za poljoprivredu i preradu“

Objavljeno:

Ministarstvo poljoprivrede je, temeljem osluškivanja potreba krajnjih primatelja, osiguralo još povoljnije uvjete u novopokrenutoj kreditnoj liniji namijenjenoj financiranju obrtnih sredstava za poljoprivrednu proizvodnju i preradu. Prilagođen je minimalni iznos kredita sa dosadašnjih 100.000 EUR na 25.000 EUR kako bi kreditna linija bila dostupna većem broju krajnjih primatelja.

Ministarstvo poljoprivrede je Upravljačkom uputom, sukladno odredbama Sporazuma o financiranju potpisanog s HBOR-om, donijelo odluku o smanjivanju minimalnog iznosa kredita koji se može dodijeliti u okviru financijskog instrumenta namijenjenog financiranju likvidnosti poduzetnika u poljoprivredi i preradi čije je poslovanje narušeno posljedicama ruske agresije na Ukrajinu te novi najniži iznos kredita sada iznosi 25.000 EUR. Time se osigurava kontinuitet u financiranju potreba za obrtnim sredstvima većem broju krajnjih primatelja koji mogu realizirati do najviše dva kredita ukupne vrijednosti od 250.000,00 EUR.

Novu kreditnu liniju „Obrtna sredstva za poljoprivredu i preradu“ provodi HBOR temeljem dostupnih mogućnosti Komunikacije Komisije Privremeni okvir za mjere državne potpore u kriznim situacijama i za tranziciju radi potpore gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu (SL C 101, 17.03.2023.), prema kojoj je ugovaranje kredita moguće do zaključno s 31. prosinca 2023. godine.

„Svi potencijalni krajnji primatelji mogu podnijeti zahtjev za financiranjem na adresu: msp-poljoprivreda@hbor.hr.”

Nekategorizirano

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020