ZPP 2023.-2027.

Strateška procjena utjecaja na okoliš (SEA)

Ažurirano:

Postupak izrade Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2027. uključuje i stratešku procjenu utjecaja plana na okoliš, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13., 153/13., 78/15., 12/18., 118/18.) i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17.). Strateška procjena je postupak kojim se procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom plana.

Dokumenti nakon Javne rasprave o  Strateškoj studiji, ne-tehničkom sažetku Strateške studije i Nacrtu prijedloga Strateškog plana

 

Javna rasprava o Strateškoj studiji, ne-tehničkom sažetku Strateške studije i Nacrtu prijedloga Strateškog plana održana je od 12. kolovoza 2022. godine i trajala je do 12. rujna 2022. godine :

 

 

Arhiva dokumenata:

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020