Aktivnosti

Završena radionica na temu ‘Unaprjeđenja ravnopravnosti spolova u ruralnim područjima EU’

Objavljeno:

Europska ZPP mreža je od 15. do 16. studenoga 2022. u Francuskoj održala radionicu na temu rodne ravnopravnosti, na kojoj su u ime Nacionalne ruralne mreže sudjelovale i hrvatske predstavnice dr.sc. Nataša Bokan izvanredna profesorica na Agronomskom fakultetu u Zagrebu i dr.sc. Olgica Klepač s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku.

Kao autorice studije, financirane iz Poziva NRM za 2020. godinu, na temu Socioekonomske nejednakosti na relaciji selo-grad, u kojoj je poglavlje o rodnoj perspektivi odnosno položaju žena kao indikatora društvenih promjena u ruralnim sredinama, kolegice su dale svoj doprinos raspravi na temu rodne ravnopravnosti u ruralnim područjima EU-a.

Radionica je organizirana sa željom da se osvijesti važnost uloge žena u razvoju i gospodarskom rastu ruralnih zajednica, čija je ključna uloga prečesto ‘nevidljiva’, nepriznata, a ruralne žene i dalje se suočavaju s većim poteškoćama, u usporedbi s muškarcima, u pristupu i održavanju stabilnog zaposlenja te sudjelovanju u procesima donošenja odluka. Pritom, tradicionalne rodne uloge često pojačavaju rodne nejednakosti. I na razini Europske komisije su toga svjesni i posvećeni postizanju znatno veće rodne jednakosti, primjerice kroz Ruralni akcijski plan EU-a, podupiranjem pokretanja ženskog poduzetništva, sudjelovanja žena u donošenju odluka i pružanja odgovarajućih usluga u ruralnim područjima.

Zajednička poljoprivredna politika nastavit će podupirati rodnu ravnopravnost u ruralnim područjima kroz nove strateške planove ZPP-a (2023.-2027.), a posebno u okviru Specifičnog cilja 8 (Promicanje rasta i jednakosti u ruralnim područjima) koji obuhvaća promicanje zapošljavanja, rasta, ravnopravnost spolova u zastupljenosti u procesima donošenja odluka, sudjelovanja u poljoprivrednim poslovima, socijalno uključivanje i lokalni razvoj u ruralnim područjima, uključujući kružno biogospodarstvo i održivo šumarstvo. Međutim, ZPP ne može sâm osigurati postizanje ovih ciljeva, stoga je potrebna povećana svijest i integracija svih dostupnih i relevantnih EU i nacionalnih alata i politika financiranja.

U tom kontekstu, radionica Unaprjeđenje rodne ravnopravnosti u ruralnim područjima u EU imala je za cilj poboljšati razumijevanje trenutnih izazova s ​​kojima se žene u ruralnim područjima EU suočavaju, razmijeniti uspješna iskustva i prakse usmjerene na potporu ruralnim ženama iz različitih država članica te istražiti moguća rješenja koja se mogu promicati kroz strateške planove ZPP-a i druge alate i politike financiranja EU-a.

Događaj je organiziran u suradnji s Francuskom nacionalnom ruralnom mrežom, regijom Grand Est, ruralnom mrežom regije Grand Est i ANCT – Nacionalnom udrugom za koheziju teritorija.

Sve o održanoj radionici možete pronaći na web stranici događanja.

Ovdje možete pogledati izvješće s događanja.

 

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020