Članstvo

[VAŽNO] Poziv 2022. – upute odabranim prijaviteljima za podnošenje Zahtjeva za isplatom sredstava

Objavljeno:

Svi prijavitelji na Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti za provedbu godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2022. godinu koji su zaprimili odluke o odobrenju aktivnosti, obvezni su podnijeti zahtjev za isplatom sredstava:

·   najkasnije u roku od 30 dana nakon završetka provedbe aktivnosti za aktivnosti koje su završene nakon donošenja Odluke o odobrenju aktivnosti

·   najkasnije u roku od 90 dana nakon završetka provedbe aktivnosti za aktivnosti koje su završene prije donošenja Odluke o odobrenju aktivnosti.

Važno je obratiti pozornost na obveznu dokumentaciju za podnošenje zahtjeva za isplatom, a koja se razlikuje za različite vrste aktivnosti. Obvezna dokumentacija za podnošenje zahtjeva za isplatom propisana je Prilogom 3 Poziva. Napominjemo ovom prilikom kako se za nepravovremene i nepotpune zahtjeve za isplatom sredstava izdaje Odluka o odbijanju isplate sredstava.

Sukladno točki 14. Poziva, Zahtjev za isplatom podnosi se elektroničkim putem, potkrijepljen dokazima o izvršenju aktivnosti, kroz korisnički račun prijavitelja na mrežnoj stranici Mreže te ga se nakon ispisa vlastoručno potpiše, ovjeri pečatom (ukoliko je primjenjivo) te zajedno s prilozima (propisani u Prilogu 3. Poziva) dostavi preporučenom poštom s povratnicom ili osobno u pisarnicu Ministarstva poljoprivrede na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Odjel za razvoj promotivnih alata i ruralnu mrežu

uz napomenu ”Zahtjev za isplatu po Pozivu za 2022. godinu”

Također napominjemo kako je Odlukom o izmjeni Poziva promijenjen rok za završetak provedbe aktivnosti iz točke 3.1.2 Istraživanja/analize/studije/programi po Pozivu za 2022. godinu (rok za provedbu aktivnosti 3.1.2 istraživanja/analiza/studija/programa s 30. listopada 2022. produžen je na 30. studeni 2022. godine, a rok za dostavu Zahtjeva za isplatu s 15. studenoga 2022. godine produžen je na 7. prosinca 2022. godine).

 

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020