Članstvo

VAŽNA OBAVIJEST! Isplate po Pozivu 2019. za članove MRR

Objavljeno:

Podsjećamo članove Mreže za ruralni razvoj kojima su odobrena sredstva po Pozivu za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana Mreže za ruralni razvoj 2014. – 2020., objavljenim u veljači 2019., da su prije slanja Zahtjeva za isplatu dužni obavijestiti Tajništvo Mreže za ruralni razvoj o svakoj nastaloj promjeni u provođenju aktivnosti, kako je propisano uvjetima natječaja, odnosno Poziva.

Sukladno članku 12. Poziva; nakon donošenja Odluke o odobrenju aktivnosti, a prije podnošenja Zahtjeva za isplatu sredstava, prijavitelj je obvezan tražiti odobrenje promjena podataka iz prijave podnošenjem Zahtjeva za promjenu prijave elektroničkim putem kroz korisnički račun na mrežnoj stranici Mreže (www.mrr.hr).

Dozvoljene su promjene sljedećih podataka:
– promjena odabranog ponuditelja
– promjena lokacije i početka provedbe aktivnosti.

Postupak ponovnog prikupljanja ponuda prijavitelj je obvezan završiti prije podnošenja Zahtjeva za promjenu prijave. Iznosi u ponudi koja se podnosi u Zahtjevu za promjenu prijave ne mogu biti veći u odnosu na iznos u ponudi koji je priložena kod podnošenja prijave. Promjene će se odobriti ako se traženom promjenom ne narušava cilj i svrha aktivnosti za koju je podnesena prijava.

Nakon administrativne obrade Zahtjeva za promjenu prijave Predsjednik UO Mreže donosi neki od
sljedećih akata:
– Odluka o odobrenju promjena prijave – izdaje se u slučaju odobravanja Zahtjeva za promjenu prijave
ili
– Odluka o odbijanju promjena prijave – izdaje se u slučaju neodobravanja Zahtjeva za promjenu prijave.

Slijedom toga, članak 13. propisuje način podnošenja Zahtjeva za isplatu.
Potpora se isplaćuje na temelju Zahtjeva za isplatu sredstava kojeg prijavitelj podnosi elektroničkim putem kroz korisnički račun prijavitelja na mrežnoj stranici Mreže (www.mrr.hr).

Zahtjev za isplatu sredstava se podnosi:
– u roku od 30 dana nakon završetka provedbe aktivnosti za aktivnosti koje su završene nakon donošenja Odluke o odobrenju aktivnosti
– u roku od 90 dana nakon završetka provedbe aktivnosti za aktivnosti koje su završene prije donošenja odluke o odobrenju aktivnosti.

Prijavitelj prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu sredstava mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.
Ako je Zahtjev za isplatu sredstava nepotpun ili je potrebno zatražiti dodatna obrazloženja/ispravke, tajništvo Mreže će tijekom postupka provjere Zahtjeva za isplatu sredstava zatražiti dopunu/obrazloženje/ispravak elektroničkim putem kroz korisnički račun prijavitelja. Prijavitelj je obvezan dostaviti traženu dopunu/obrazloženje/ispravak kroz korisnički račun prijavitelja u roku od 10 dana od trenutka dostave zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak od strane tajništva Mreže. Za nepravovremene, nepotpune i neprihvatljive odgovore prijavitelja na zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak kao i za odgovore prijavitelja zaprimljene na način različit od propisanog (kroz korisnički račun prijavitelja), izdati će se Odluka o odbijanju isplate sredstava). Prijave za koju su odgovori prijavitelja na dopunu/obrazloženje/ispravak pravovremeni, potpuni i prihvatljivi te zaprimljeni na propisani način ulaze u daljnji postupak provjere prijava.

Tajništvo Mreže zadržava pravo zatražiti da prijavitelj pored dokumentacije koja je propisana Pozivom, dostavi i drugu dokumentaciju koja je potrebna za provjeru Zahtjeva za isplatu sredstava.
Nakon podnošenja Zahtjeva za isplatu sredstava prijavitelju nije dozvoljeno dostavljati dopune/obrazloženja/ispravke na vlastitu inicijativu.

Nakon administrativne obrade Zahtjeva za isplatu sredstava Predsjednik UO Mreže donosi neki od sljedećih akata:

– Odluka o odobrenju isplate sredstava – izdaje se za pravovremene i potpune Zahtjeve za isplatu sredstava
ili
– Odluka o odbijanju isplate sredstava – izdaje se za nepravovremene i nepotpune Zahtjeve za isplatu sredstava.

Isplata se obavlja prijavitelju kojemu je izdana Odluka o odobrenju isplate sredstava na temelju podnesenog Zahtjeva za isplatu sredstava za provedenu aktivnost odnosno za troškove koje je
prijavitelj dostavio dokaze o plaćanju. Isplata sredstava je jednokratna i vrši se isključivo na žiro račun prijavitelja iz Zahtjeva za isplatu sredstava.

Nakon podnošenja Zahtjeva za isplatu, nikakve izmjene aktivnosti/prijave nisu moguće!

 

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020