Aktivnosti

[Uspješna priča] LAG Zagorje – Sutla

Objavljeno:

Ovaj LAG sa sjedištem u Zagorskim Selima broji 59 članova, a obuhvaća 11 jedinica lokalne samouprave u Krapinsko-zagorskoj županiji. To su gradovi Pregrada, Klanjec i Zabok te općine Sveti Križ Začretje, Krapinske Toplice, Kraljevec na Sutli, Hum na Sutli, Desinić, Kumrovec, Tuhelj i Zagorska Sela.

LAG Zagorje – Sutla do sada je raspisao šest natječaja ukupne alokacije preko 8,8 milijuna kuna, od čega dva natječaja za potporu razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, dva za ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu te po jedan za restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava i jedan za ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima. Najviše je sredstava, nešto više od četiri milijuna kuna, alocirano za dva natječaja za potporu razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava. Na istim je natječajima i odabrana većina projekata, njih čak 36 od ukupno 53 odabrana projekta.

Značajna su sredstva, u iznosu preko 3,2 milijuna kuna, osigurana i za dva natječaja za ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. Jedan od 11 odabranih projekata na natječajima za spomenuti tip operacije bio je i „Sportsko igralište – Skate park“ Grada Zaboka. Projekt je to ukupne vrijednosti 470.822,44 kune, od čega je 266.850,00 kuna osigurano LAG natječajem.

„Skate park proteže se na 302 metara kvadratnih i sastoji se od osam rampi. Cilj samog projekta bio je stvaranje novog prostora za rekreaciju i bavljenje skateboardingom, pogotovo za mlađu populaciju, rekreativce i zaljubljenike u taj oblik provođenja slobodnog vremena. Drago nam je da je skate park u potpunosti zaživio među ljudima te da je jedno od omiljenih mjesta za provođenje slobodnog vremena mladih u gradu Zaboku.“

 

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020