CLLD

[Uspješna priča] LAG Neretva

Objavljeno:

Ovaj LAG sa sjedištem u Opuzenu i svoja 72 člana obuhvaća gradove Metković, Ploče, Opuzen te općine Kula Norinska, Zažablje, Slivno i Pojezerje na području Neretvanske doline.

Do sada su raspisali šest natječaja ukupne alokacije preko 9,4 milijuna kuna. Tri su natječaja raspisana za potpore razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (tip operacije 6.3.1 Programa ruralnog razvoja) te je za njih alocirano više od 7,2 milijuna kuna. Uz to su raspisana i tri natječaja za ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (odgovara tipu operacije 7.4.1 Programa ruralnog razvoja), a za što je osigurano preko 2,1 milijun kuna. Na natječajima je do ovog trenutka odabrano 46 projekata, od kojih je njih čak 40 odabrano na natječajima za potporu razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava.

Jedan od projekata većeg značaja za područje LAG-a je i “Uređenje Trga u Peračkom Blatu” prijavitelja Grada Ploče, a koji je odabran na jednom od LAG natječaja za tip operacije 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

„U sklopu predmetnog projekta rekonstruirana je rekreativna zona, što podrazumijeva uređenje igrališta, boćalista, prometnih, pješačkih i zelenih površina. Tako je podignuta kvaliteta života ruralnog područja aktiviranjem  i obnovom zapuštenog prostora kroz multipliciranje društvenih, edukativnih, sportskih i rekreacijskih sadržaja koji su od iznimnog značaja kako za lokalno stanovništvo tako i za turiste i posjetitelje svih dobnih skupina. Uređenje i obnova doprinose promociji jedinstvenog okoliša te tako jačaju razvojnu komponentu i potencijal, a istodobno stvaraju preduvjete za integrirani pristup razvoja ovog područja. Gotovo cjelokupan iznos sredstava potreban za realizaciju ovog projekta u iznosu od 222.375,00 kuna osiguran je iz lokalne razvojne strategije LAG-a.“

 

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020