Novosti

U Finskoj najveći LEADER događaj u 2018. godini: LINC2018

Objavljeno:

LINC (Leader Inspired Network Community) je europska LEADER konferencija koja kombinira europsku razmjenu iskustava u sportskim događajima i europskim kulinarstvom. LINC je inicijativa LAG-ova i Nacionalnih mrežna za ruralni razvoj u Austriji, Njemačkoj, Estoniji i Finskoj.

Lokalna akcijska grupa Ravakka, zajedno sa sedam drugih lokalnih akcijskih grupa Finske, održat će 9. konferenciju pod nazivom LINC u razdoblju od 12. do 14. lipnja 2018. godine u Raumi i Uusikaupunki u jugozapadnom dijelu Finske. Prva LINC konferencija održana je u Austriji 2010. godine.

Ciljevi LINC-a su:

  • predstaviti rezultate i inovativne metode postignute korištenjem LEADER pristupa za promicanje širenja mreže ruralnog razvoja
  • razmijeniti profesionalno iskustvo predstavnika europskih LEADER područja
  • uspostaviti veze za međunarodnu suradnju i skrenuti pozornost na važnost prijenosa znanja i znanja između lokalnih ekonomskih i društvenih čimbenika o turizmu, kulturnoj baštini, tradicionalnim lokalnim proizvodima i drugim važnim pitanjima među poslovnim partnerima.

Na konferenciji LINC predviđeno je sudjelovanje dionika uključenih u ruralni razvoj, kao što su članovi LEADER grupa/udruga, članovi uprave LEADER-a, članovi nacionalnih mreža, Upravljačka tijela i Agencije za plaćanja, kao i svi oni koji su zainteresirani za temu ruralnog razvoja.

Više informacija o konferenciji LINC i mogućnosti sudjelovanja možete pročitati na mrežnoj stranici ovdje, a program konferencije je dostupan ovdje.

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020