Članstvo

Poziv za iskaz interesa za prijavu aktivnosti članova Mreže za 2020. godinu

Objavljeno:

Pozivaju se članovi Mreže za ruralni razvoj da iskažu interes za aktivnosti koje bi se financirale iz mjere 20 – Tehnička pomoć Programa ruralnog razvoja tijekom 2020. godine.

Pozivom za iskaz interesa želimo uključiti članove u procese planiranja rada Mreže, sa svrhom prikupljanja informacija i prijedloga projekata za 2020. godinu, a sve sukladno slijedećim ciljevima Mreže:

a) povećanje sudjelovanja dionika u provedbi Programa

b) poboljšanje kvalitete provedbe Programa

c) informiranje šire javnosti i potencijalnih korisnika o Programu i mogućnostima sufinanciranja projekata i

d) poticanje inovacija u poljoprivredi, proizvodnji hrane, šumarstvu i ruralnim područjima.

Nastavno na iskaz interesa temeljem članka 14. Pravilnika o Mreži za ruralni razvoj raspisati će Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana Mreže za ruralni razvoj 2014. – 2020., godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2020. godinu.

Prihvatljivi prijavitelji na Poziv za 2020. su isključivo članovi Mreže za ruralni razvoj, a rok prijave u članstvo bit će objavljen neposredno prije objave samog Poziva.

Prijave u članstvo Mreže za ruralni razvoj moguće su putem prijavnice, dok postojeći članovi mogu ažurirati svoje podatke na slijedećoj poveznici.

Prijave na Poziv za iskaz interesa članovi Mreže mogu podnijeti putem on-line obrasca.

NAPOMENA: Prijava na Poziv za iskaz interesa je dobrovoljna i neobavezna, te se ne smatra prijavom na Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana Mreže za ruralni razvoj 2014. – 2020., godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2020. godinu, koji će biti objavljen u I. kvartalu 2020. godine.

 

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020