CLLD

Poziv francuskih LAG-ova na partnerstvo…

Objavljeno:

Lokalne akcijske grupe iz Francuske pozivaju zainteresirane europske LAG-ove na suradnju po pitanju identifikacije potencijalnih budućih partnerstva.

 

Leader integrira prekograničnu i/ili teritorijalnu suradnju. Tijekom ovog perioda programiranja, LAG-ovi su identificirali mnoge poteškoće u provedbi svojih lokalnih razvojnih strategija, a samim time i poteškoće eventualne provedbe projekata suradnje u okviru LEADER-a.

 

Ako ste LAG zainteresiran za suradnju s bilo kojim francuskim LAG-om, javite nam se putem e-mail adrese: appui-cooperation-leader@reseaurural.fr, a više informacija saznajte na web stranici francuske nacionalne ruralne mreže.

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020