Aktivnosti

Održana 1. sjednica Odbora za praćenje provedbe SP ZPP RH 2023. – 2027.

Objavljeno:

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede u Zagrebu je 8. veljače 2023. godine održana 1. sjednica Odbora za praćenje provedbe Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. Na sjednici je potvrđeno članstvo, a popis imenovanih predstavnika objavljen je na poveznici.

Sjednici su prisustvovali predstavnici tijela državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, javna tijela, socijalni i gospodarski partneri te organizacije civilnog društva uz predstavnike Ministarstva poljoprivrede. Odborom je predsjedao državni tajnik Tugomir Majdak, a na sjednici su sudjelovali i predstavnici Europske komisije, Zbigniew Fafara i Mihail Vatsov.

Na konstituirajućoj sjednici usvojen je Poslovnik o radu, temeljem kojeg će Odbor djelovati kroz tekuće programsko razdoblje, između ostalog posebno će razmatrati i davati mišljenja o:

  • metodologiji i kriterijima upotrijebljenima pri odabiru operacija/projekata koji će se financirati;
  • godišnjim izvješćima o uspješnosti;
  • Planu evaluacije/vrednovanja i njegovim izmjenama;
  • svakom prijedlogu izmjene SP ZPP-a koji iznese Upravljačko tijelo.

Ravnateljica Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Željka Gudelj – Velaga prenijela je detaljne informacije o pripremnim aktivnostima vezanim uz provedbu Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027. te je prisutne upoznala sa dokumentom. Strateškim planom će se hrvatskim poljoprivrednicima staviti na raspolaganje 3,78 milijarde eura u razdoblju od 2023. do 2027. i to kroz 81 intervenciju (uz Tehničku pomoć): 19 iz izravnih plaćanja, 23 sektorskih te 39 ruralnih intervencija. Više o intervencijama (ciljevi, aktivnosti, dostupne mogućnosti financiranja…) možete pročitati na poveznici.

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020