CLLD

„Raznolikost nas povezuje, LAG-ovi nas inspiriraju“ – Lokalna akcijska grupa „Šumanovci“

Objavljeno:

Nacionalna mreža Zajedničke poljoprivredne politike i Ministarstvo poljoprivrede zajedno sa LAG-ovima kontinuirano rade na informiranju javnosti o novim projektima i aktivnostima hrvatskih lokalnih akcijskih grupa (LAG-ovi) kako bi se podigla svijest o njihovom radu i potaknulo veće sudjelovanje lokalne zajednice.

Kao nastavak dosadašnje suradnje, pokrenuta je nova informativna kampanja  „Raznolikost nas povezuje, LAG-ovi nas inspiriraju“ s ciljem promicanja rezultata i važnosti lokalnih akcijskih grupa na lokalnoj i regionalnoj razni.

Ovaj serijal priča o LAG-ovima započinjemo s LAG-om „Šumanovci“ koji obuhvaća područje na istoku Slavonije u južnom dijelu Vukovarsko- srijemske županije u tzv. Spačvanskom bazenu, a obuhvaća općine Bošnjaci, Drenovci, Gunja, Štitar i Vrbanja te grad Županju i  trenutno broji 59 članova. Lokalna akcijska grupa Šumanovci je osnovana 21. prosinca 2010. godine kao partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora ruralnog područja sa ciljevima:

•    osiguravanja protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice,

•    razvijanja sinergije i umrežavanja između svih dionika kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja,

•    više-dioničkog planiranja ukupnog razvoja područja LAG-a,

•    iskorištavanja i razvijanja postojećih potencijala za ruralni razvoj,

•    dugoročnog ostvarivanja održivog razvoja,

•    jačanja financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja,

•    pripreme LAG područja za korištenje strukturnih fondova,

•    brige o infrastrukturi, ekološko-socijalnom, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom razvoju u širem ruralnom području.

Svrha im je potaknuti članove i pružiti resurse da razmišljaju o dugoročnom potencijalu svog ruralnog područja koje svojim  teritorijalnim, prirodnim i kulturnim nasljeđem predstavlja most između Istoka i Zapada kao „graničar ravnice“.

Osim provedbom  svoje Lokalne razvojne strategije (LRS) kroz LAG natječaje koji su sukladni tipovima operacija iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. , LAG „Šumanovci“ bavi se i provedbom projekata Europskog socijalnog fonda, partnerstvom na projektima s različitim udrugama, sudjelovanjima na sajmovima, radionicama, seminarima, administrativnim poslovima i dr.

U okviru svoje LRS, LAG Šumanovci raspisao je sedam LAG natječaja i to za potporu razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, za ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu te za restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u vrijednosti 1.270.662,87 eura:

1. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 1.1.6. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Alokacija: 88.933,31 eura

2. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 3.1.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Alokacija: 134.109,5 eura

3. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Alokacija: 28.227,48 eura

4. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“

Alokacija: 372.526,38 eura

5. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Alokacija: 81.698,52 eura

6. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“

Alokacija: 294.544,16 eura

7. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 1.1.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Alokacija: 270.623,53 eura

Na LAG natječajima odabrali su 60 projekata od čega je 40 projekata završeno, odnosno podneseni su konačni zahtjevi za isplatom.

Jedan od primjera dobre prakse financiran iz LAG-a Šumanovci je OPG Ilija Filipović koji je ostvario potporu za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava od 15.000 eura te modernizirao i unaprijedio proces rada i poslovanja svog OPG-a.

 

„Provedbom projekta OPG će imati veće mogućnosti za daljnju proizvodnju budući da će ulaganjem u novu, modernu pčelarsku opremu unaprijediti i modernizirati  radne procese i poslovanje te će imati bolje uvjete za proširenje planirane proizvodnje, odnosno proizvodnje cvjetnog praha i propolisa.“ – OPG Ilija Filipović

 

Više informacija o LAG-u „Šumanovci“ možete pročitati na POVEZNICI.

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020