EU ZPP mreža

EU ZPP mreža poziva zainteresirane dionike da se uključe u rad Tematske skupine za potporu šumskim ruralnim područjima i općinama

Objavljeno:

Kontaktna točka za provedbu ZPP-a pokreće novu tematsku skupinu (TS) na temu potpora za šumska ruralna područja i općine pod nazivom: „Postavljanje temelja za mrežu u okviru šumarske strategije“. Stoga pozivamo sve zainteresirane da iskažu svoj interes za članstvo u tematskoj skupini, kao i da proslijede poziv svim relevantnim kolegama ili potencijalnim kandidatima, posebno onima koji imaju iskustvo i stručna znanja o potrebama i problemima s kojima se suočavaju ruralna područja i općine s dominantnim šumskim područjem.

TS ima dva glavna cilja. Prvi je pružiti priliku za istraživanje socio-ekonomskih i ekoloških potreba i problema s kojima se suočavaju šumska ruralna područja i općine, istaknuti različite mogućnosti koje šume omogućavaju ljudima koji žive i rade u tim područjima i raspraviti o vrijednosti umrežavanja navedenih dionika. Drugi je stavljanje naglaska na aktivnosti ZPP-a za realizaciju potreba korisnika i poboljšanja prilika i koristi povezanih sa šumama. Više pojedinosti dostupno je na stranici TS-a, odnosno na mrežnoj stranici EU ZZP mreže.

TS će činiti mali, ali predani broj  informiranih i angažiranih dionika iz cijele Europe (ukupno oko 40) koji će sudjelovati na dva online sastanka (indikativno 16. ožujka 2023. godine i 31. svibnja 2023. godine) i povezanim aktivnostima između istih. Sastanci će se održavati na engleskom jeziku.

Prioritet rada TS-a je uključenje dionika. U ovom kontekstu, pozivaju se svi dionici iz različitih ruralnih područja EU-a da se pridruže i doprinesu oblikovanju rasprava o potencijalnim prednostima uspostave mreže šumskih ruralnih područja kako bi se bolje odgovorilo na njihove potrebe, uključujući i putem ZPP-a.

Iskazi interesa mogu se podnijeti putem poveznice na mrežnu stranicu EU ZPP mreže najkasnije do 21. veljače 2023.

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020