Program

Novo programsko razdoblje 2023. – 2027.

Ažurirano:

Nacionalna ruralna mreža sukladno Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike od 2023. godine postaje Nacionalna mreža Zajedničke poljoprivredne politike.

Uloga Mreže u novom programskom razdoblju opisana je u članku 126. Uredbe (EU) 2021/2115 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a).

U Nacrtu Strateškog Plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2027. godine Mreža je opisana u poglavlju 4.

 

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020