LEADER – CLLD

Podmjera 19.4. Tekući troškovi i animacija

Ažurirano:

Korisnici

Odabrani LAG-ovi unutar podmjere 19.2.

Prihvatljivi troškovi

Tekući troškovi: usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, članova i volontera LAG-a vezano uz rad LAG-a  i/ili uz provedbu mjera iz LRS; sudjelovanje zaposlenika, volontera i članova LAG-a na radionicama, sastancima, seminarima, treninzima, studijskim putovanjima, sajmovima i slično, vezano uz provedbu LRS i/ili Programa, a koji nisu organizirani od strane LAG-a na ili izvan područja LAG-a; troškovi sastanaka  zaposlenika, volontera i članova LAG-a vezano za tekući rad LAG-a u organizaciji i na području LAG-a, uključujući monitoring i evaluaciju projekata iz LRS; troškovi sudjelovanja zaposlenika, volontera i članova LAG-a na sastancima vezano za odabir, odobrenje i obradu projekata pristiglih na natječaj na LAG razini; Plaće i naknade za zaposlenike LAG-a (voditelj i/ili drugo osoblje) tijekom provedbe Podmjere 19.2., Podmjere 19.3. i Podmjere 19.4.; troškovi ureda; usluge (računalnog, pravnog, financijskog stručnjaka i sl.); odnosi sa javnošću; monitoring i evaluacija LRS;

Animacija: provedba animacijskih aktivnosti i/ili razmjena znanja vezano uz LRS na području LAG-a u organizaciji/suorganizaciji LAG-a; promidžbene aktivnosti; troškovi vezani uz pomoć potencijalnim korisnicima s područja LAG-a u svrhu pripreme projekata koji se planiraju provoditi putem LRS LAG-a

Potpora

Do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, ukupno do 25 % dodijeljenih javnih  izdataka lokalne razvojne strategije

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020