Održan sastanak Upravljačkog odbora ENRD-a


Detalji događaja


U Bruxellesu, 6. veljače 2018. godine, u organizaciji Europske mreže za ruralni razvoj  (European Network for Rural Development – ENRD) održava se jednodnevna radionica pod nazivom “Uvođenje pojednostavljivanja u praksu” na kojoj će biti predstavljeni podaci iz nedavnog istraživanja o LAG-ovima koju je provodio kontaktni centar ENRD-a. Na radionici je predviđena rasprava o mogućim rješenjima za poboljšanje provedbe LEADER-a.

Program radionice je dostupan u nastavku.

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020